Skip to main content

Procedure

De gemiddelde doorlooptijd van een EVC-traject, gerekend vanaf het moment van aanmelden tot aan de uitreiking van het ervaringscertificaat, is tussen de zes en twaalf weken.

De erkenning van competenties vraagt om een inspanning van de deelnemer van ongeveer 10 tot 30 uur, verdeeld over:

      1. Aanmelding en intake: ±1 uur
Bij de intake maak je kennis met je intern begeleider en wordt het EVC-traject uitgelegd. De intern begeleider is je aanspreekpunt tijdens het EVC-traject en zal je ondersteunen bij het opstellen van je portfolio.

      2. Verzamelen bewijsstukken voor het portfolio: 5-25 uur
Ten eerste ga je een portfolio opstellen. Een portfolio is een verzameling van bewijzen waarin je aantoont de kerntaken en werkprocessen uit jouw eigen werksituatie te beheersen. Ten tweede dient jouw direct leidinggevende jou te beoordelen of je de betreffende kerntaken en werkprocessen beheerst in de praktijk.

      3. Werkplekbezoek: ±4 uur
Na goedkeuring van het portfolio en praktijkbeoordeling vindt er een assessment plaats bij jouw bedrijf. Het assessment bestaat uit een Proeve van bekwaamheid en een Competentie Gericht Interview (CGI).

      4. Afronding van het traject: ±1 uur
Tot slot vindt er een nagesprek plaats met de assessoren en de deelnemer. De deelnemer krijgt de gelegenheid om te reageren op het assessment.