Skip to main content

Klachtenregeling

Klachten binnen stichting EPML. Stichting EPML streeft naar een goed EVC-traject zowel in de programmering als in de uitvoering. Hiervoor zijn de onderstaande punten van belang:

  • Het nastreven van goede begeleiding van deelnemers;
  • Het creëren van goede verhoudingen tussen stichting EPML en de deelnemer;
  • Het bieden van maximale transparantie aan deelnemers;

Goede verhoudingen tussen stichting EPML en de deelnemer beginnen met volledige openheid en helderheid over alle zaken die voor een deelnemer van belang zijn. Bijvoorbeeld planning, procedure, assessments en voor deelnemer belangrijke afspraken en regelingen moeten duidelijk en gemakkelijk vindbaar zijn. Ook hoort een prettig klimaat tijdens EVC-procedure onderdeel van het traject te zijn. Goede voorzieningen en adequate begeleiding zijn van belang. Ook het gevoel serieus te worden genomen en dat men zich thuis kan voelen bij stichting EPML is belangrijk. Dit betekent dat stichting EPML contact zoekt met deelnemers die problemen aangeven of een klacht overwegen. Door bovenstaande punten in de praktijk tot uitdrukking te brengen wil stichting EPML het aantal formele klachten beperken en zich maximaal inspannen om formele klachten van deelnemers te voorkomen. Mocht een deelnemer toch een formele klacht willen indienen, dan staat er in dit deelnemersstatuut een beschrijving hoe te handelen.

Binnen stichting EPML is er een formele klachtenprocedure van kracht. Stichting EPML onderscheidt twee soorten klachten:

a) Klachten over alles ten aanzien van begeleiding en voorbereiding op het assessment;
b) Klachten over het assessment.

Klik hieronder voor de klachtenprocedure van stichting EPML waarin beschreven staat hoe en waar je een klacht kunt indienen.