Skip to main content

Erkenning van jouw kwaliteit via een EVC-traject

Via de organisatie EPML kun je jouw praktijkervaring omzetten in een officieel bewijs. Dit bewijs heet een ervaringscertificaat. Het certificaat is geschikt voor mensen die een beroep uitoefenen maar daar geen officieel diploma voor hebben. Via het EVC-traject worden iemands ervaring en competenties op waarde geschat en erkend. Als medewerker zijnde kun je daarna gerichter aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Met een ervaringscertificaat wordt de positie van de medewerker versterkt op de arbeidsmarkt. Als werkgever krijg je zicht op de competenties van een medewerker waardoor werk en kwaliteit beter op elkaar afgestemd kunnen Logo EVC aanbiederworden.

Bijvoorbeeld: je bent een magazijn medewerker met een jarenlange werkervaring maar zonder diploma. Dan kun je nu die jarenlange ervaring omzetten in een officieel certificaat. Dat certificaat is gebaseerd op de officiële kwalificatiedossiers (SBB) waarin beschreven staat wat iemand moet kennen en kunnen om “magazijn medewerker” te zijn. Dit is beschreven in kerntaken en werkprocessen. Als je nu je jarenlange ervaring wilt laten certificeren dan moet je aantonen dat je die kerntaken en werkprocessen in de praktijk beheerst.

EPML zorgt voor uitstekende begeleiding en een persoonlijk EVC-raject. Klik in de menubalk op ‘EVC-traject’ voor meer informatie over de procedure.

Erkenning van uw competenties?
Maak een afspraak met de Stichting EPML!